Ochrona Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), informujemy Państwa że:

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój.
  2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  3. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Starosty Buskiego.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Starosta Buski, Zarządzeniem Nr 40/2016 z dnia 16 maja 2016 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI):

Pracownik powołany na Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

Mateusz Olszewski - Informatyk

mateusz.olszewski@powiat.busko.pl

tel. 41 370 50 31

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych, na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany zainteresowanym przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Wgląd w rejestr następuje w siedzibie Administratora Danych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2018-01-25
Data publikacji:2018-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:870