Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe - Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Busku-Zdroju dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

2018-08-14

Powiat Buski zaprasza do składania ofert cenowych na roboty budowlane remontowe. Szczegóły w załącznikach.

Część 1_ Roboty remontowe dostosowania pomieszczeń;
Część 2_Sieci komputerowe i sygnalizacyjne 

Ofertę na załączonym wzorze należy złożyć w zamkniętej kopercie na biuro obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Oferta na zapytanie cenowe znak IP.2511.7.2.2018”

Oferty należy złożyć do: 20.08.2018, do godz. 15:00
Wykonawca może złożyć ofertę wariantową na całość zamówienia bądź na jedną z 2 części.
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie :
Piotr Woźniak, Referat Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju;
Tel. 41-370-50-49
e-mail : piotr.wozniak@powiat.busko.pl

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Busku-Zdroju dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BUSKIEGO

2018-08-06

Przedmiot zamówienia podzielono na cztery zadania w których zastosowano prawo opcji określając zakres minimalny w każdym z zadań, który zostanie zrealizowany oraz maksymalny to zakresu do którego realizacji Zamawiający posiada uprawnienie.    

Zadanie I:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – PIELĘGNIARKI.
1.    Zrealizowanie 1.280 godzin usług uzupełniających do pielęgniarskiej opieki środowiskowej na rzecz 20 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania w okresie od 1 października 2018r.  do 31 stycznia 2020r. (śr. 4h miesięcznie / na 1 osobę).

Zadanie II:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – REHABILITANCI.
1.    Zrealizowanie minimum 1.440 godzin – maksymalnie 1.867 godzin  usług usprawniająco – rehabilitacyjnych dla 30 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania w okresie od 1 października 2018r. do 31 stycznia 2020r. (min.3h miesięcznie / na 1 osobę).

Ww. usługi (dotyczy Zadania nr I i Zadania nr II) realizowane będą w okresie od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu  z terenu  powiatu buskiego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zadanie III:
Świadczenie usług opiekuńczych oraz usług asystenckich w miejscu zamieszkania – ASYSTENCI (AON).
1.    Zrealizowanie minimum 12.800 godzin – maksymalnie 14.600 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) na rzecz 20 osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie powiatu buskiego. Przewidziane jest zaangażowanie 10 AON, zakładając, że jedna osoba zrealizuje minimum 1.280 godzin usług
w okresie od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. (minimum 80h miesięcznie dla dwóch podopiecznych; średnio 3 godz. dziennie / dla 1 podopiecznego).

Zadanie IV:
Świadczenie usług opiekuńczych oraz usług asystenckich w miejscu zamieszkania – OPIEKUNOWIE.
1.    Zrealizowanie minimum 12.800 godzin – maksymalnie 14.600 godzin usług opiekuńczych  na rzecz 20 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie powiatu buskiego. Przewidziane jest zaangażowanie 10 opiekunów/ek zakładając że jedna osoba zrealizuje minimum 1.280 godzin usług w okresie
od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. (minimum  80h miesięcznie dla dwóch podopiecznych; średnio 3 godz. dziennie / dla 1 podopiecznego).

Ww. usługi (dotyczy Zadania nr III i Zadania nr IV) realizowane będą od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej, na terenie powiatu buskiego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BUSKIEGO

Dostawa sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w PCPR Busko – Zdrój

2018-08-02

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w PCPR Busko – Zdrój, określonego poniżej:

 

 • Zestaw do drenażu limfatycznego (rękaw BOA) – 5 sztuk
 • Łózko rehabilitacyjne – 5 sztuk
 • Balkonik wysoki – 5 sztuk
 • Specjalistyczny wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę, osoba dorosła–2 sztuki
 • Rowerek elektromagnetyczny – 2 sztuki
 • Koncentrator tlenu – 3 sztuki
 • Materac przeciwodleżynowy prosto-komorowy – 3 sztuki
 • Poduszka przeciwodleżynowa – 5 sztuk
 • Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny – 5 sztuk
 • Pionizator statyczny dziecięcy (parapodium statyczne) – 1 sztuka
 • Pionizator dla osoby dorosłej – 1 sztuka
 • Specjalistyczny wózek dziecięcy – 1 sztuka
 • Elektryczna bieżnia rehabilitacyjna – 1 sztuka                         
 • Rotor zespolony kończyn dolnych i górnych – 2 sztuki
 • Kule łokciowe dziecięce – 3 komplety
 • Kula łokciowa (osoba dorosła ) – 3 komplety
 • Orbitrek – 2 sztuki
 • Rower stacjonarny – 2 sztuki
 • Drabinka rehabilitacyjna mobilna –  4 sztuki
 • Taśma rozciągająca – 13 sztuk
 • Wałek do masażu – 13 sztuk
 • Piłka gimnastyczna – 13 sztuk
 • Mata do ćwiczeń – 13 sztuk
 • Huntle – 13 sztuk
 • Piłki małe do ćwiczeń dłoni – 13 sztuk
 • Expandery – 13 sztuk
 • Kołyski na brzuch  – 5 sztuk
 • Kijki gimnastyczne – 13 sztuk
 • Platforma do równowagi - 5 sztuk
 • Taśma do ćwiczeń TRX  - 5 sztuk
Czytaj więcej o: Dostawa sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w PCPR Busko – Zdrój

Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej wolnostojącej o wymiarach 120 cm x 80 cm wraz z konstrukcją wsporczą

2018-07-09

Przedmiot zamówienia : Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej wolnostojącej o wymiarach 120 cm x 80 cm wraz z konstrukcją wsporczą.

Zaprojektowanie układu graficznego.

W załączeniu do zapytania załączono wzór tablicy oraz wymagane znaki graficzne. Tło tablicy białe, nieodblaskowe, napisy i grafiki wykonane w sposób czytelny i trwały, odporny na działanie promieni słonecznych. Szczegółowe zasady komponowania znaków graficznych znajdują się w opracowaniu "Zasady promowania projektu", strona 66 do 73 – tablice informacyjne. Dokument został załączony do zapytania oraz znajduje się pod adresem internetowym:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zapisz/3017-ksiega-identyfikacji-wizualnej-pdf/16/11

Zaprojektowany układ graficzny tablicy, w skali docelowej, przed wykonaniem, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

b) Wykonanie.

Wymiary tablicy 120 cm x 80 cm.  Materiał wykonania należy wycenić wariantowo:

  - blachy ocynkowanej, wyokrąglonej na rogach z naniesioną folią i laminatem ochronnym;

  - płyty dibond, zabezpieczonej laminatem ochronnym.

 c) Konstrukcja wsporcza.

Dwa słupki o profilu zamkniętym, wysokość 4,8 m, zaślepione od góry, ocynkowane lub malowane na czarno. Wymagany prześwit między spodem tablicy a gruntem - min.0,8 m. Trwałe połączenie płyty ze słupkami lub za pomocą minimum 4 mocowań. W podstawie marka do kotwienia. Dostawa konstrukcji pod adres : 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej wolnostojącej o wymiarach 120 cm x 80 cm wraz z konstrukcją wsporczą

Dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego

2018-05-23

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego w ramach projektu pn. "Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych"

Na przedmiot zamówienia składają się m.in. , Sprzęt komputerowy i programy komputerowe. Sprzęt sportowy i czyszczący. Meble. Sprzęt i urządzenia diagnostyczne do diagnostyki samochodowej.  Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do obróbki metali, budowlany i geodezyjny. Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do odnawialnych źródeł energii itp.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 poniżej wymienionych zadań:

ZADANIE 1 Sprzęt komputerowy i programy komputerowe
ZADANIE 2 Sprzęt sportowy i czyszczący
ZADANIE 3 Meble
ZADANIE 4 Sprzęt i urządzenia diagnostyczne do diagnostyki samochodowej
ZADANIE 5 Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do obróbki metali, budowlany i geodezyjny
ZADANIE 6 Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do odnawialnych źródeł energii

Czytaj więcej o: Dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego

Zapytanie ofertowe - piec konwekcyjno-parowy FAGOR Advance Concept Model ACE 061

2018-05-08

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż, dostawę, wniesienie i montaż elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego FAGOR Advance Concept Model ACE 061 (6xGN1/1) prawe drzwi z podstawą pod piec typ MH-11B oraz przeszkolenie personelu.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - piec konwekcyjno-parowy FAGOR Advance Concept Model ACE 061

Zaproszenie do złożenia oferty - system do zarządzania obradami rady oraz rejestrowania, utrwalania i transmitowania obrad

2018-05-07

W związku z prowadzonym przez Powiat Buski, rozpoznaniem dostępnych na rynku rozwiązań zapewniających realizację nowych wymogów nałożonych na powiaty, w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na system umożliwiający zarządzanie obradami rady, przeprowadzanie głosowań, wizualizację wyników oraz rejestrowanie, utrwalanie i transmitowanie obrad rady.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty - system do zarządzania obradami rady oraz rejestrowania, utrwalania i transmitowania obrad

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:67222