Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykonanie opinii prawnej (wykazu i szkicu synchronizacyjnego) dla nieruchomości oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako działki nr 129/4 i 129/10 o łącznej powierzchni 0,3474 ha położonej w Solcu - Zdroju

2019-02-06

Wykonanie opinii prawnej (wykazu i szkicu synchronizacyjnego) dla nieruchomości oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako działki nr 129/4 i 129/10 o łącznej powierzchni 0,3474 ha położonej  w Solcu - Zdroju,

Sporządzona dokumentacja winna obrazować kolejne zmiany numeracji i powierzchni przedmiotowej nieruchomości, celem ustalenia jej położenia i oznaczenia w aktualnej ewidencji gruntów. Ponadto ustalić należy kto był właścicielem nieruchomości w dniu jej przejęcia zarządzeniem Naczelnika Gminy Solec - Zdrój nr 3/77 z dnia  4 marca 1977 roku.

Czytaj więcej o: Wykonanie opinii prawnej (wykazu i szkicu synchronizacyjnego) dla nieruchomości oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako działki nr 129/4 i 129/10 o łącznej powierzchni 0,3474 ha położonej w Solcu - Zdroju

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2015 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 17 działek

2019-01-31

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2015 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 17 działek, położonych w gminach: Busko - Zdrój, Gnojno, Pacanów, Stopnica, Wiślica i Tuczępy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2015 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 17 działek

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

2019-01-11

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH NA 2019 ROK

2019-01-08

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy artykułów spożywczych suchych, mięs i wędlin, produktów głęboko mrożonych, pieczywa i ciast, jaj kurzych, mleka i przetworów mlecznych, warzyw i owoców oraz ziemniaków  do internatu Zespołu Szkół Techniczo - Informatycznych  w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko - Zdrój. Dowóz artykułów  musi się odbywać transportem Wykonawcy, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i zasadami systemu HACCP.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH NA 2019 ROK

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

2018-12-18

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.
 2. Podstawowym celem Zamówienia jest digitalizacja dokumentacji papierowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie. W wyniku podjętych działań wynikowa baza musi zostać przygotowana do wykonania kolejnych, planowanych w ramach projektu zadań, a w szczególności budowy zaawansowanego Geoportalu powiatowego, pozwalającego na bieżącą obsługę w sposób w pełni zautomatyzowany zgłoszeń prac geodezyjnych, realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju, wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, uzupełnienie metadanymi, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Ogłoszenie o zamówieniu: SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE

2018-12-14

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego w Zborowie, ul. Pałacowa 4,  28-131 Solec-Zdrój.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 • 03142500-3 Jaja
 • 03142100-9 Miód naturalny
 • 03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy.
 • 03212100-1 Ziemniaki
 • 14400000-5 Sole i czysty chlorek sodu
 • 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.
 • 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
 • 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
 • 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
 • 15500000-3 Produkty mleczarskie
 • 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
 • 15800000-6 Różne produkty spożywcze.
 • 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
 • 15820000-2  Sucharki i herbatniki, wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH NA 2019 ROK

2018-12-13

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy artykułów spożywczych suchych, mięs i wędlin, produktów głęboko mrożonych, pieczywa i ciast, jaj kurzych, mleka i przetworów mlecznych, warzyw i owoców oraz ziemniaków  do internatu Zespołu Szkół Techniczo - Informatycznych  w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko - Zdrój. Dowóz artykułów  musi się odbywać transportem Wykonawcy, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i zasadami systemu HACCP.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH NA 2019 ROK

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:82311