Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

2020-02-26

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczącej działeknr 524/1, 525 i 526/1 położonych w Zbludowicach, Gm. Busko – Zdrój.

Stan ujawniony w aktualnej ewidencji gruntów zarówno w części kartograficznej jak i opisowej jest niezgodny ze stanem prawnym uwidocznionym w księgach wieczystych.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

2020-02-06

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

2020-02-03

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Część I Zamówienia:

 • Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenia autocasco,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenia Assistance.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 z dnia 03-02-2020 r. - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

2020-02-03

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 położonych  w gminach: Gnojno, Stopnica i  Wiślica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 z dnia 03-02-2020 r. - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa staplerów skórnych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/09/2020

2020-02-03

Dostawa staplerów skórnych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/09/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

2020-02-03

Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/04/20

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

2020-01-29
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:109287