Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim w 2018 r.

2018-01-02

W Powiecie Buskim w 2018 r. funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dwa punkty tzw. stałe (w Busku - Zdroju i w Stopnicy - powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej) oraz jeden punkt tzw. mobilny (funkcjonujący trzy dni w Nowym Korczynie i dwa dni w Solcu - Zdroju). Punkty działają według poniższego harmonogramu:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego
   w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15, lokal biurowy Nr 1C działający zgodnie z poniższym     
   harmonogramem:

Poniedziałek:      od godz.    1200   do godz.   1600
Wtorek:               od godz.    900    do godz.    1300
Środa:                 od godz.    800     do godz.    1200
Czwartek:           od godz.    900     do godz.    1300
Piątek:                 od godz.    900    do godz.    1300

Nieodpłatnych porad prawnych w w/w punkcie udzielają adwokat oraz radca prawny.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Gminnego
    Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5, działający zgodnie z poniższym    
    harmonogramem:

Poniedziałek:      od godz.    800     do godz.    1200 
Środa:                 od godz.    900     do godz.     1300
Piątek:                od godz.    900     do godz.     1300

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Starej Plebanii
    w Solcu - Zdroju ul. Kościelna 3, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wtorek:               od godz.    900    do godz.    1300
Czwartek:            od godz.    800    do godz.    1200

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Centrum Kultury
    w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:      od godz.    900      do godz.    1700
Wtorek:               od godz.    900      do godz.    1700
Środa:                  od godz.    900      do godz.    1700
Czwartek:            od godz.    900      do godz.    1700
Piątek:                 od godz.    900      do godz.     1700

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej
w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie
ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat oraz radca prawny.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Buskim 2018

2017-12-29

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) informuję:

 

1. Gminne lub powiatowe lokale, w których będą usytuowane w 2018 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim:

1) Gminne lokale:

a) Punkt w Gminie: a) Nowy Korczyn - znajdujący się w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Tarnowska 5, obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów,

b) Solec – Zdrój (Stara Plebania) , ul. Kościelna 3 obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów

c) Punkt w Gminie Stopnica - znajdujący się w Gminnym Centrum Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 15, (powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu).

2) Powiatowy lokal:

Punkt znajdujący się w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów.

 

2. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w punktach wym. w pkt. 1.

1) Punkt

a) w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie:

Poniedziałek: od. godz. 0800 do godz. 1200
Środa: od godz. 0900 do godz. 1300
Piątek: od godz. 0900 do godz. 1300

         b) w Solcu- Zdroju (Stara Plebania) :

Wtorek: od godz. 0900 do godz. 1300
Czwartek: od godz. 0800 do godz. 1200

 

2) Punkt w Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy:

Poniedziałek: od. godz. 0900 do godz. 1700
Wtorek: od godz. 0900 do godz. 1700
Środa: od godz. 0900 do godz. 1700
Czwartek: od godz. 0900 do godz. 1700
Piątek: od godz. 0900 do godz. 1700

 

3) Punkt w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju:

Poniedziałek: od godz. 1200 do godz. 1600
Wtorek: od godz. 0900 do godz. 1300
Środa: od godz. 0800 do godz. 1200
Czwartek: od godz. 0900 do godz. 1300
Piątek: od godz. 0900 do godz. 1300

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim w 2017 r.

2017-01-03

W Powiecie Buskim w 2017 r. funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dwa punkty tzw. stałe (w Busku - Zdroju i w Stopnicy - powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej) oraz jeden punkt tzw. mobilny (funkcjonujący trzy dni w Nowym Korczynie i dwa dni w Solcu - Zdroju). Punkty działają według poniższego harmonogramu:

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego
   w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15, lokal biurowy Nr 1C działający zgodnie z poniższym     
   harmonogramem:

Poniedziałek:      od godz.   1200   do godz.    1600
Wtorek:               od godz.    900    do godz.    1300
Środa:                 od godz.    800     do godz.    1200
Czwartek:           od godz.    900     do godz.    1300
Piątek:                 od godz.   900    do godz.     1300

Nieodpłatnych porad prawnych w w/w punkcie udzielają adwokat oraz radca prawny.

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Gminnego
    Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5, działający zgodnie z poniższym    
    harmonogramem:

Poniedziałek:      od godz.    800     do godz.   1200 
Środa:                 od godz.    900     do godz.    1300
Piątek:                od godz.    900     do godz.     1300

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

 

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Starej Plebanii
    w Solcu - Zdroju ul. Kościelna 3, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

        Wtorek:               od godz.    900    do godz.    1300
        Czwartek:            od godz.    800    do godz.    1200

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

 

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Centrum Kultury
    w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:      od godz.    900      do godz.    1400
Wtorek:               od godz.    900      do godz.    1400
Środa:                  od godz.    900      do godz.   1400
Czwartek:            od godz.    900      do godz.    1400
Piątek:                 od godz.    900      do godz.    1400

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert - Klubowi Jagiellońskiemu z siedzibą w Krakowie ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat oraz radca prawny.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Buskim

2017-02-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:8129

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-03 10:41:50Mateusz OlszewskiAktualizacja informacji Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim
2016-02-18 11:56:15Mateusz OlszewskiUsunięto zapis dotyczący zastępstw.Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim
2016-02-17 14:18:22Mateusz OlszewskiZaaktualizowano informację o zastępstwachPunkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim
2016-01-04 11:14:40Mateusz OlszewskiAktualizacja informacjiPunkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim