Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

2019-01-04

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

   Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

   Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny
dyżurów

telefon
do zapisów

Radcy prawni
i adwokaci

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrój

pon. –  godz. 1200  - 1600

wt. –  godz.  900 - 1300

śr. –  godz. 800 - 1200

czw. –  godz.  900 - 1300

pt. –   godz.  900 - 1300

 

41 370 50 29

Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa

Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5
28-136 Nowy Korczyn                                     

pon. –   godz. 800 -1300
śr. –   godz. 900 -1400  
pt. –    godz. 900 -1400

 

41 234 54 27

Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa

Stara Plebania
w Solcu-Zdroju
ul. Kościelna 3
28-131 Solec-Zdrój                                                         

wt. –  godz.  900  - 1400
czw. –  godz.  800  - 1300

 

41 377 67 32

 

 Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy

Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2019-01-04

   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
   W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
   Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

   Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

   Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

jednostka prowadząca
adres
dni i godziny
dyżurów
telefon
do zapisów
Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15
28-130 Stopnica                                     
pon. –    godz.     800  - 1300
wt. –      godz.     800  - 1300
śr. –       godz.     800 -  1300
czw. –   godz.      800  - 1300
pt. –      godz.      800  - 1300
 
 
41 377 98 57

 

 

 

 

 

 

 

 

   Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy. Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy,  w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4233

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-04 11:13:10Mateusz OlszewskiPrzeniesiono treść do artykułówInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego
2017-02-09 13:42:48Mateusz OlszewskiZaaktualizowano infoprmację w związku ze zmianami w przpeisachInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego