Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

2018-05-29

Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr 977/2018 z dnia 29 maja 2018 roku ogłasza wyniki drugiego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Czytaj więcej o: Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-23

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 17 maja 2018r. Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, pn. : „Promowanie Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacyjnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450) – każdy, w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania, może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój

Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

2018-04-16

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Z A P R A S Z A

- przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 160).
      
Organizacje lub podmioty zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o zgłoszenie swoich przedstawicieli poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym  druku w terminie: do godziny 15:30 dnia 04 maja 2018 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

2018-04-16

Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr 950/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku [ PDF ] ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Czytaj więcej o: Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

2018-03-29

Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr 930/2018 z dnia 28 marca 2018 roku ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:  kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

2018-02-22

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  • kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • edukacji ekologicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 2 marca 2018 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

2018-02-22

Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr 905/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku [ PDF ] ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:  kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:28440