Wydział Organizacyjny i Kadr

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt VIII Ns 1208/16

2020-01-20

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 1208/16 [ PDF]

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt VIII Ns 1257/16

2020-01-20

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 1257/16 [ PDF]

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt VIII Ns 974/16

2020-01-20

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 974/16 [ PDF]

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt VIII Ns 1242/16

2020-01-20

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 1242/16 [ PDF]

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt I Ns 529/19

2019-12-19

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 529/19 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 722 zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0016 Rataje Karskie, gmina Pacanów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 427/1 o pow. 0,0096 ha.  Wzywa się do odbioru depozytu osoby legitymujące się tytułem prawnym do w/w nieruchomości na dzień przed 4 października 2018 roku, w którym stała się ostateczna decyzja  Nr 15/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.14.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2019-08-05

KR.ZUZ.1.421.102.2019.AM

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2019-06-27

KR.ZUZ.1.421.25.2019.MG

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:28050