Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-03-25

GKN.6641.1.8.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 117/2 i 118/2 - obręb Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Decyzja GKN.6810.4.45.2016 z dnia 19.03.2019 r.

2019-03-20

Busko-Zdrój, dnia 19.03.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.45.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8a ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r.,

orzekam co następuje:

            orzeka się o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn, której grunty położone są w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej powierzchni 19.41 ha, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy tj. osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały ze wspólnoty.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Nowy Korczyn oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.45.2016 z dnia 19.03.2019 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-03-19

GKN.6641.1.7.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 637 - obręb Młyny, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-03-18

GKN.6641.1.6.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 104/1 - obręb Szklanów, gm. Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN. 6810.4.6.2019 z dnia 12.03.2019 r.

2019-03-14

Busko- Zdrój, dn. 12.03.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.6.2019                                                   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Sroczków gm. Pacanów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 988/1, 988/4  o  łącznej pow. 1,1300 ha, za mienie gromadzkie.
    Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Sroczków oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.
Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN. 6810.4.6.2019 z dnia 12.03.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.4.2019 z dnia 07.03.2019 r.

2019-03-11

 Busko- Zdrój, dn. 07.03.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.4.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)w związkuz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Błotnowola gm. Nowy Korczyn, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 275, 32/1, 368, 487/1, 514, 536, 658 o łącznej pow. 1.9300 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Błotnowola oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.4.2019 z dnia 07.03.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.44.2016 z dnia 07.03.2019 r.

2019-03-11

Busko- Zdrój, dn.07.03.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.44.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 61 § 1 i  4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że  na wnioski uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek  67, 420, 643, 794/4, 795/5, 796, 875, 897, 913, 914, 915, 959, 960, 1196, 7.875 o łącznej  powierzchni 103,5344 ha, położonych w miejscowości Wiślica i numerami działek 254/2, 256, 286/4, 477 o łącznej pow. 17,7325 ha, położonych w miejscowości Gorysławice gm. Wiślica,  o których mowa w art. 6 a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), wszczęte zostało  postępowanie administracyjne  o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w w/w wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,  zgodnie z  art.  8 d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.44.2016 z dnia 07.03.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:34991