Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.45.2016 z dnia 13.11.2018 r.

2018-11-16

Busko- Zdrój, dn. 13.11.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.45.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61§ 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257ze zm.) zawiadamiam, że  na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r. wszczęte zostało  postępowanie administracyjne  o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej  pow. 19.41 ha, położonych we wsi Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn zgodnie z  art. 8 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 703).

            STAROSTA BUSKI WZYWA W TERMINIE 21 DNI OD DNIA OTRZYMANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW PRZEZ WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU WE WSPÓLNOCIE  GRUNTOWEJ WSI NOWY KORCZYN GM. NOWY KORCZYN LUB ICH NASTĘPCÓW PRAWNYCH. UPRAWNIONYMI ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 6 UST. 1 USTAWY SĄ OSOBY FIZYCZNE LUB PRAWNE POSIADAJĄCE GOSPODARSTWA ROLNE, JEŻELI W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY (OD 5 LIPCA 1962 ROKU DO 4 LIPCA 1963 ROKU) FAKTYCZNIE KORZYSTAŁY Z TEJ WSPÓLNOTY.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.45.2016 z dnia 13.11.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 406/2 - m. Stopnica, gm. Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-11-15

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1840 i 1841 - obręb Pacanów, gm. Pacanów

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.45.2016 z dnia 13.11.2018 r.

2018-11-15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustelenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432 436 o łącznej powierzchni 19,41 ha.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.45.2016 z dnia 13.11.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-11-13

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 33/2 - obręb Szczeglin, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-11-13

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 33/1, 33/3, 33/5 - obręb Szczeglin, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-11-13

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 24 i 25 - obręb Szczeglin, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:32270