Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-07-16

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 176/2, 177 i 178 - obręb Oblekoń, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 16.07.2019 r.

2019-07-16

 Busko-Zdrój, dnia 16.07.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.44.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne  w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wiślica nie może zostać zakończone  w terminie ustalonym  w naszym piśmie z dnia 06.06.2019 r. z uwagi na pojawienie się kolejnych osób zgłaszających (co prawda jak na razie ustnie)  swoje uprawnienia do udziału w/w wspólnocie gruntowej. W związku z powyższym tutejszy organ, mimo gotowego projektu decyzji, nie mógł jej wydać w terminie do dnia 15 lipca br., gdyż jest zobligowany z ostrożności procesowej poczekać na ewentualne wpłynięcie kolejnych wniosków.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 16.07.2019 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-07-15

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1.21, 1,20 - obręb Strożyska, gm. Nowy Korczyn.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wczęciu postępowania GKN.6853.1.4.2019 z dnia 08.07.2019 r.

2019-07-15

Busko-Zdrój, dnia 08.07.2019

Znak: GKN.6853.1.4.2019

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO

o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Chałupki, gmina Tuczępy oznaczonych jako działki nr 2.1062 o pow. 0.6900 ha i 2.1072 o pow. 0.1000 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie Sieczków, gmina Tuczępy oznaczonej jako działka nr 220 o pow. 0.4700 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Global Jaśkiewicz i Pluta spółka jawna działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Hołowieckiego, zezwolenia na przeprowadzenie doziemnego przyłącza światłowodowego w technologii FTTH, które jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wczęciu postępowania GKN.6853.1.4.2019 z dnia 08.07.2019 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.10.2019 z dnia 08.07.2019 r.

2019-07-09

Busko-Zdrój, dnia 08.07.2019

Znak: GKN.6853.1.10.2019

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 127 o pow. 0.2200 ha poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gminie Solec-Zdrój, zezwolenia na przeprowadzenie sieci wodociągowej, która jest realizowana w ramach inwestycji ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.10.2019 z dnia 08.07.2019 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.11.2019 z dnia 08.07.2019

2019-07-09

Busko-Zdrój, dnia 08.07.2019

Znak: GKN.6853.1.11.2019

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 28 o pow. 0.1600 ha poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gminie Solec-Zdrój, zezwolenia na przeprowadzenie sieci wodociągowej, która jest realizowana w ramach inwestycji ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.11.2019 z dnia 08.07.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-07-04

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 120, 208, 206, 203 z działkami sąsiednimi - obręb Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:37356