Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-09-18

Znak: GKN.6641.1.43.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 511/4 obręb Zbludowice, gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Decyzja GKN.6810.4.7.2018 z dnia 13.09.2018 r.

2018-09-14

Znak: GKN. 6810.4.7.2018                                                           Busko- Zdrój, dnia 13.09.2018 r.

 

D E C Y Z J A

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Kameduły gm. Busko-Zdrój oznaczo-ne w ewidencji gruntów numerami 22/3, 83, 89/2, 159, 160 o łącznej powierzchni 0.2300 ha, za mienie gromadzkie.

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.7.2018 z dnia 13.09.2018 r.

Decyzja GKN. 6810.4.6.2018 z dnia 13.09.2018 r.

2018-09-14

Znak: GKN. 6810.4.6.2018                                                           Busko- Zdrój, dnia 13.09.2018 r.

 

D E C Y Z J A

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Las Winiarski gm. Busko-Zdrój ozna-czone w ewidencji gruntów numerami 60, 209/2, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 o łącznej powierzchni 3.9426 ha, za mienie gromadzkie.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN. 6810.4.6.2018 z dnia 13.09.2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.8.2018 z dnia 30.08.2018 r.

2018-08-31

Busko- Zdrój, dn. 30.08.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.8.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U.  z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Mikułowice gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 25/1, 44, 143/1, 145, 179, 215/1, 215/2, 260, 289, 520, 525, 528, 572, 573, 583, 620, 639, 643, 681, 721, 745, 778/2, 779, 792, 808, 816, 868, 887, 907, 1014, 1143, 1171, 1173, 1175, 1193, 1208 o  łącznej pow. 9.1256 ha, za mienie gromadzkie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.8.2018 z dnia 30.08.2018 r.

Decyzcja GKN.6810.4.55.2016 z dnia 28.08.2018 r.

2018-08-28

Znak:GKN.6810.4.55.2016                                                 Busko-Zdrój, dnia 28.08.2018 r.

 

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8a ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r.,

orzekam co następuje:

            orzeka się o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 56, 68/1, 68/3 o łącznej powierzchni 44.76 ha, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy tj. osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały ze wspólnoty.

Czytaj więcej o: Decyzcja GKN.6810.4.55.2016 z dnia 28.08.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-08-28

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic - działki ewidencyjnej nr 193 w Młynach (gmina Busko-Zdrój).

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - GKN.6810.4.52.2016

2018-08-24

Znak: GKN. 6810.4.52.2016                                                  Busko- Zdrój, dn. 24.08.2018 r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

   Na podstawie art. 61§ 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257ze zm.) zawiadamiam, że  na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r. wszczęte zostało  postępowanie administracyjne  o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ostrów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 536/1 i 539/1 o łącznej  pow. 25.46 ha, położonych we wsi Ostrów gm. Wiślica zgodnie z  art. 8 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703).

STAROSTA BUSKI WZYWA W TERMINIE 21 DNI OD DNIA OTRZYMANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW PRZEZ WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU WE WSPÓLNOCIE  GRUNTOWEJ WSI OSTRÓW GM. WIŚLICA LUB ICH NASTĘPCÓW PRAWNYCH. UPRAWNIONYMI ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 6 UST. 1 USTAWY SĄ OSOBY FI-ZYCZNE LUB PRAWNE POSIADAJĄCE GOSPODARSTWA ROLNE, JEŻELI W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY (OD 5 LIPCA 1962 ROKU DO 4 LIPCA 1963 ROKU) FAKTYCZNIE KORZYSTAŁY Z TEJ WSPÓLNOTY. 

 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - GKN.6810.4.52.2016

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:31074