Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

2018-07-26

Zawiadamiam o wydaniu decyzji przez Starostę Buskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości, dz. nr 208/3, obręb Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Obwieszczenie GKN.6853.1.7.2017 z dnia 17.07.2018 r.

2018-07-17

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.7.2017 z dnia 13.07.2018 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Owczary.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.7.2017 z dnia 17.07.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-07-16

Znak: GKN.6641.1.40.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 336 z działką 335 - obręb Oblekoń, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-07-11

Znak: GKN.6641.1.39.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1706 - obręb Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-07-11

Znak: GKN.6641.1.38.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1712, 1717 - obręb Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie GKN.683.5.2018 z dnia 29.06.2018 r.

2018-06-29

Busko-Zdrój, dnia 29.06.2018 r.

Znak: GKN.683.5.2018

Z A W I A D O M I E N I E

          Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne  w sprawie ustalenia  odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Busku-Zdroju, obręb 13, oznaczona jako działka nr 208/3 o pow. 0,0271 ha, nie może zostać zakończone w terminie określonym w ogłoszenie z dnia 10.04.2018 r. znak;GKN.683.5.2018 z uwagi na  konieczność skompletowania całego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.683.5.2018 z dnia 29.06.2018 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2018-06-28

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0015 Wierzbica, gm. Tuczępy, oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 0,28 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (w tym jednego stanowiska słupowego niskiego napięcia).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:30425