Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt d)

2019-02-27

Znak sprawy AB.6743.1.2.2019

W dniu 22.02.2019 roku, Uzdrowisko Solec-Zdrój M.Cz. Sztuk Sp. j. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej celem likwidacji indywidualnych kotłowni w Solcu-Zdroju.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b) i c)

2019-02-07

Znak sprawy AB.6743.1.1.2019

W dniu 06.02.2019 roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zbludowicach gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 25.03.2019 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-12-24

Znak sprawy: AB.6743.1.32.2018

W dniu 20.12.2018 roku, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej ŁĘKA 3 w miejscowości Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b)

2018-12-21

Znak sprawy: AB.6743.1.31.2018

W dniu 20.12.2018 roku, Gmina Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegajacych na budowie odcinka sieci wodociągowej w Stopnicy.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 06.02.2019 roku.

Obwieszczenie AB.674.4.1.2018 z dnia 19.12.2018 r.

2018-12-21

Busko – Zdrój, dn. 19.12.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.674.4.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.12.2018 roku wydałem decyzję znak: AB.674.4.1.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.674.4.1.2018 z dnia 19.12.2018 r.

Zgłoszenie z art.29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-12-20

Znak sprawy :AB.6743.1.30.2018

 

W dniu 17.12.2018r. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarżysko-Kamienna al.M.J.Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna dokonała zgloszenia robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z przebudową stacji transformatorowej ŁĘKA 1  w  msc  Łęka , Podraje  gm.Nowy Korczyn


Nie wniesiono sprzeciwu- potwierdzenie zgloszenia z dn.08.01.2019 rok

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-12-06

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2018

W dniu 28.11.2018 roku, Gmina Chmielnik dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej z 1 hydrantem naziemnym oraz studnią wodomierzową w m. Kostera, gm. Gnojno.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych w dniu 14.12.2018 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:35642