Wydziały, Referaty, Biura

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, mieszczące się w budynku przy ul. Mickiewicza 15:

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

Naczelnik mgr Urszula Kustra
parter, pok. Nr 1a, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 270

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Naczelnik SKARBNIK POWIATU Artur Polniak
I piętro, pok. Nr 16, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 252

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA I OBRONY CYWILNEJ

Naczelnik mgr Sławomir Dalach
parter, pok. Nr 4a, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 250

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

Naczelnik mgr Renata Krzemień
parter, pok. Nr 8, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 244

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Naczelnik mgr inż. arch. Ewa Zacharska
I piętro, pok. Nr 23, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 226

 

BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU

Kierownik mgr Barbara Banaś
I piętro, pok. Nr 22, Tel. 041 378 30-51,52 wew. 241

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Naczelnik mgr inż. Krzysztof Zapiórkowski
Prawa jazdy - pok. nr 7 tel: 41 378 30-51,52 wew. 246
Rejestracja pojazdów - pok. nr 7A, 7B tel: 41 378 30-51,52 wew. 205, 237, 238
Naczelnik - pok. nr 6 tel: 41 378 30-51,52 wew. 235

 

REFERAT INWESTYCJI, PROMOCJI I INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Kierownik inż Tadeusz Sempioł
I piętro, pok Nr 32, Tel. 41 378-30-51,52 wew. 228

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

mgr Mariusz Musiał
parter, pok. Nr 9, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 256

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY - RADCA PRAWNY

mgr Bożena Sadłos
parter, pok. Nr 3, Tel. 41 378 30-51, 52 wew. 242

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Janusz Gajda
I piętro, pok. Nr 34, Tel. 41 378 30-51, 52 wew. 208

 

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, mieszczące się w budynku przy ul. Kopernika 2:

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik mgr inż. Henryk Krzyżański
II piętro, pok. Nr 13, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 255

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Kierownik Ośrodka : mgr inż. Grzegorz Zięba parter, pok Nr 1a – tel. 41 378-30-51 wew. 269

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik mgr inż. Andrzej Lasak
II piętro, pok. Nr 16, Tel. 41 378 30-51,52 wew. 264

 

REFERAT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Kierownik mgr Agnieszka Kurpińska - Boksa
III piętro, pok. Nr 23, Tel. 041 378 30-51,52 wew. 268

 

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, mieszczące się w budynku przy ul. 1-go Maja 9:

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BUSKU-ZDROJU

Przewodniczący lek. med. Alicja Osińska
Tel: 41 370-82-92, 370-82-82