Jesteś tutaj: Start / WYBORY / Wybory 2018

Wybory 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komunikat Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju

2018-09-12
  • Pełna treść komunikatu [ PDF ]

Uchwała nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju

2018-09-12
  • Pełna treść uchwały [ PDF ]

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

2018-09-12

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia co następuje:

Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

2018-09-12

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia co następuje:

Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

KALENDARZ WYBORCZY

2018-09-12
Termin wykonania czynności wyborczej *) Treść czynności wyborczej
do dnia 27 sierpnia
2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września
2018 r.
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 11 września
2018 r.
– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 16 września
2018 r. do godz.
24:00

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września
2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września
2018 r. do godz.
24:00

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września
2018 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 30 września
2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 16 października 2018 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 października 2018 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 – głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku

2018-08-23

OBWIESZCZENIE

Starosty Buskiego

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju w wyborach do Rady Powiatu w Busku-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

2018-03-08

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Sekretarz Powiatu
Data utworzenia:2018-03-08
Data publikacji:2018-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Jerzy Służalski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4882