Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Buskim

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.  z 2015r  poz. 1255) informuję:


1. gminne lub powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty  nieodpłatnej pomocy prawnej
    w Powiecie Buskim:

1) Gminne lokale:

 a) Punkt  w Gminie Nowy Korczyn - znajdujący się  w Gminnym Ośrodku Kultury,  ul. Tarnowska 3,   
     obsługiwany przez radców prawnych lub adwokatów,
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  b)  Punkt w Gminie Stopnica - znajdujący się  w Gminnym Centrum Kultury, ul. Kazimierza  Wielkiego 15,   
      (powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,   
      która będzie wyłoniona w drodze konkursu).

2) Powiatowy lokal:
   Punkt  znajdujący się  w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju    ul. Mickiewicza 15,   
   obsługiwany przez radców prawnych lub adwokatów.

2. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
    w punktach wym. w pkt. 1.

1) Punkt w Gminnym  Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie:
    Poniedziałek: od. godz  9:00  do godz. 13:00                                              
    Wtorek:          od godz. 10:00 do godz. 14:00
    Środa:             od godz.  9:00  do godz  13:00
    Czwartek:       od godz.  8:00  do godz. 12:00
    Piątek:            od godz. 10:00 do godz. 14:00


2) Punkt w Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy:
    Poniedziałek: od. godz  9:00  do godz. 13:00                                              
    Wtorek:          od godz. 8:00   do godz. 12:00
    Środa:             od godz.  9:00 do godz.13:00
    Czwartek:       od godz.10:00 do godz. 14:00
    Piątek:            od godz. 10:00 do godz. 14:00
    Powyższy zakres ustawowy godzin może ulec wydłużeniu w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


3) Punkt w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju:
    Poniedziałek:  od godz  12:00 do godz 16:00                                              
    Wtorek:          od godz. 10:00 do godz. 14:00
    Środa:             od godz.  8:00 do godz.  12:00
    Czwartek:       od godz.  9:00 do godz.  13:00
    Piątek:            od godz. 10:00 do godz. 14:00