Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (Zarząd Powiatu)

2015-06-05

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
ZARZĄD POWIATU
W BUSKU - ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozdziału XI Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011 - 2015, przyjętego uchwałą nr Il/9/2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku;

ZAPRASZA

Przedstawieieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (Zarząd Powiatu)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:50366