Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-09-03
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wykonanie przekroczenia, projektowanym rurociągiem kablowym z rur 4xHDPE 40/3,7 wraz z kablem światłowodowym w rurze osłonowej, koryta rzeki Nidy w km 5+900 (działka nr 2022) w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-08-12
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo  Powiatowe  w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin,  ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko Kamienna  ul. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, na wykonanie przekroczenia cieku Potok Południowy (działka nr 1790 w Kotkach), odcinkiem napowietrznym projektowanego przyłącza elektroenergetycznego  niskiego napięcia w miejscowości Kotki, gm. Busko-Zdrój. Lokalizacja przekroczenia wg współrzędnych geograficznych: N 50˚ 31' 11,31" i E 20˚ 50' 3,14". Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-08-11
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo  Powiatowe  w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla  Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wykonanie niżej wymienionych przekroczeń cieków, projektowaną  linią  kablową światłowodową.
   1) Koryta Cieku od Szańca – działka nr 359 obręb 29 Podgaje gm. Busko-Zdrój,     
   2) Rzeki Skrobaczówka – przejście nad istniejącym przepustem na rzece w pasie drogi powiatowej nr 0024T działak nr 1068/2 w miejscowości Skrobaczów gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-08-11
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo  Powiatowe  w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla  Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wykonanie przekroczenia koryta rzeki Nida – działka nr 926 obręb 20 Wiślica gm. Wiślica, projektowaną  linią kablową światłowodową. Przejście przez rzekę przedmiotowej linii optotelekomunikacyjnej wykonane będzie w kanale technologicznym istniejącego mostu  drogi wojewódzkiej nr 776 (km 70+796 drogi). Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-07-25
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania Panu Henrykowi Wesołowskiemu decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, wykonanego bez pozwolenia wodno- prawnego, tj. istniejącego rowu - kanału ulgi rzeki Radna na terenie działek nr: 585, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 i 547 w miejscowości Wola Bokrzycka gm. Gnojno.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-07-17
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego – Sanatorium Włókniarz ul. Rokosza 1 28-100 Busko-Zdrój, na wykonanie wylotu oczyszczonych ścieków bytowych, na terenie działki nr 208/2 obręb 13 miasto Busko-Zdrój, do cieku „Rów od Buska (lub Struga spod Buska) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu w/w wylotem do cieku oczyszczonych ścieków bytowych, pozabiegowych odprowadzanych z Sanatorium Włókniarz.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-07-07
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania Panu Henrykowi Wesołowskiemu decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, wykonanego bez pozwolenia wodno prawnego, tj. istniejącego kanału ulgi rzeki Radna na terenie działek nr: 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 i 547 w miejscowości Wola Bokrzycka gm. Gnojno.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:9316