Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-10-15
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, na wniosek Starosty Staszowskiego z dnia 03.09.2014 r., przekazany do tut. Starostwa postanowieniem Dyrektora RZGW w Krakowie znak: ZU-431-3-165/14 z dn. 18.09.2014 r. w dniu 23.09.2014 r., wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Staszowskiego ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – rowów odwodnieniowych po prawej i lewej stronie projektowanej drogi 0787T w Witowicach, gmina Bogoria, powiat staszowski, oraz 36 przepustów pod zjazdami indywidualnymi do posesji i 1 przepustu pod projektowaną drogą, w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T w Witowicach”.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-10-15
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, na wniosek Starosty Staszowskiego z dnia 03.09.2014 r., przekazany do tut. Starostwa postanowieniem Dyrektora RZGW w Krakowie znak: ZU-431-3-166/14 z dn. 18.09.2014 r. w dniu 23.09.2014 r., wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Staszowskiego ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – rowów odwodnieniowych po prawej i lewej stronie projektowanej drogi 0787T wraz z 39 przepustami pod zjazdami indywidualnymi i 2 przepustami pod drogami poprzecznymi w Pęcławicach Górnych, gmina Bogoria, powiat staszowski.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-10-02
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Malinowe Hotele Sp. z o.o., ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój, na wykonanie przekroczenia rzeki Rzoska (działka nr 582 w Solcu-Zdroju) projektowaną Kładką w km 4+280 oraz projektowanymi przewodami energetycznymi średniego i niskiego napięcia pod rzeką Rzoska w km 4+250, a także w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO.6341.10.2013 z dnia 11.04.2013 r.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-10-01
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Staszowskiego ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – rowów odwodnieniowych po prawej i lewej stronie projektowanej drogi 0787T w Witowicach, gmina Bogoria, powiat staszowski, oraz 36 przepustów pod zjazdami indywidualnymi do posesji i 1 przepustu pod projektowaną drogą, w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T w Witowicach”.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-10-01
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Staszowskiego ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – przepustu przy projektowanej drodze Nr 0844T w miejscowości Wysoki Górne, gmina Bogoria, powiat staszowski, w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0844T w miejscowości Wysoki Duże”.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-10-01
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Staszowskiego ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – rowów odwodnieniowych po prawej i lewej stronie projektowanej drogi 0787T wraz z 39 przepustami pod zjazdami indywidualnymi i 2 przepustami pod drogami poprzecznymi w Pęcławicach Górnych, gmina Bogoria, powiat staszowski.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-09-11
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wykonanie przekroczenia, projektowanym rurociągiem kablowym z rur 4xHDPE 40/3,7 wraz z kablem światłowodowym w rurze osłonowej, koryta rzeki Nidy w km 5+900 (działka nr 2022) w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:9314