Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-11-14
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Marty Jankowskiej na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0089T, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 158/1 w miejscowości Hołudza gm. Wiślica, w związku z planowaną budową zjazdu indywidualnego z w/w drogi powiatowej na działki nr 178/4 i nr 179/1 w miejscowości Hołudza gm. Wiślica. 
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-11-14
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Stopnica na szczególne korzystanie z wód, polegające na poborze wody z istniejącego ujęcia źródeł w msc. Wolica gm. Stopnica, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Białoborze, Bosowice, Borek, Mariampol , Czyżów, Dziesławice, Folwarki, Falęcin Nowy, Falęcin Stary, Jastrzębiec, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klępie Dolne, Klepie Górne, Mietel, Nowa Wieś, Stopnica, Suchowola, Szczeglin, Szklanów, Wolica , Zaborze, Żerniki Dolne i Zagaje Kikowskie gm. Solec – Zdrój wraz z możliwością awaryjnego zaopatrzenia w wodę również innych miejscowości gminy Stopnica, objętych pierścieniowym wodociągiem grupowym „Wolica – Stopnica”.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-11-13
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Udziela pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu w Staszowie ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – rowów odwodnieniowych po prawej i lewej stronie projektowanej drogi nr 0787T w Witowicach, gmina Bogoria, powiat staszowski, oraz 36 przepustów pod zjazdami indywidualnymi do posesji i 1 przepustu pod projektowaną drogą, w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T w Witowicach”.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-11-12

Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:

Udziela pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu w Staszowie ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – rowów odwodnieniowych po prawej i lewej stronie projektowanej drogi 0787T wraz z 39 przepustami pod zjazdami indywidualnymi i 2 przepustami pod drogami poprzecznymi w Pęcławicach Górnych, gmina Bogoria, powiat staszowski.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-11-04
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu w Staszowie ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, na wykonanie urządzeń wodnych – systemu komór drenażowych P1, P2, P3, L1, L2, L3 przy projektowanej drodze Nr 0844T w miejscowości Wysoki Duże, odprowadzających do ziemi wody opadowe pochodzące z powierzchni projektowanej drogi oraz zlewni przyległej, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych pochodzących z powierzchni projektowanej drogi oraz zlewni przyległej w msc. Wysoki Duże, w ramach planowanej inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0844T w miejscowości Wysoki Duże” , gmina Bogoria, powiat staszowski.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-11-04
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Renaty i Zbigniewa Przyłudzkich na wykonanie stawu rybnego o powierzchni ok. 0,12 ha wraz z urządzeniami towarzyszącymi (mnichy i zastawka piętrząca na cieku Dopływ spod Widuchowej), projektowanego na terenie działek nr 418 i nr 442 położonych w sołectwie Podgaje, gm. Busko-Zdrój oraz na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb tego stawu.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-10-17
Starostwo Powiatowe podaje do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Panu Antoniemu Jagieło na wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr 92/3 i nr 86/6 usytuowanych w Klępiu Górnym gm. Stopnica oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z planowaną budową stawu retencyjnego, stanowiącego zbiornik wodny o powierzchni 0,32 ha, wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:9296