Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-04-08
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zawiadamia, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wniesiony do tut. Starostwa pismem znak: RSID.7011.7.1.2015 z dnia 16.02.2015 r. i znak: RSID.7011.7.1.2015 z dnia 20.03.2015 r., wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie istniejącego rowu odwadniającego w rejonie ul. Gaik w Busku-Zdroju.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-03-30
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na wykonanie przekroczenia Cieku od Mietla (dz. nr 68 w msc. Szczeglin) projektowanym przyłączem elektroenergetycznym, kablowym, niskiego napięcia, w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 37 w miejscowości Szczeglin gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-03-26
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Busko-Zdrój na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie istniejącego rowu odwadniającego w rejonie ul. Gaik w Busku-Zdroju.
 Szczególne korzystanie z wód będzie polegało na odprowadzaniu ścieków opadowych do rowu odwadniającego w rejonie ul. Gaik (do ziemi) oraz do wód powierzchniowych (ciek o nazwie Czarna Rzeka) z terenu miasta Busko-Zdrój, z obszaru zlewni ulic:
- Sądowa, Różana, ppłk. Srogiego, Żeromskiego, Staszica, Prusa, Dygasińskiego, Dmowskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego na długości 170m), Wojska Polskiego (odcinek od ul. Stawowa do ul. Objazdowa), Reymonta, Nadole, Stawowa (północny odcinek za ul. Objazdowa), ¬ródlana.
- Wojska Polskiego, Objazdowa, Krótka, Stawowa (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Objazdowa), Królowej Jadwigi, Grunwaldzka, Skałki, Niwa, Mała, Łagiewnicka, Jagiellońska, Hołdu Pruskiego, Partyzantów, Widuchowska (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Objazdowa), Szydłowska. Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-03-12
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Busko-Zdrój na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie istniejącego rowu odwadniającego w rejonie ul. Gaik w Busku-Zdroju.
 Szczególne korzystanie z wód będzie polegało na odprowadzaniu ścieków opadowych do rowu odwadniającego w rejonie ul. Gaik (do ziemi) oraz do wód powierzchniowych (ciek o nazwie Czarna Rzeka) z terenu miasta Busko-Zdrój, z obszaru zlewni ulic:
- Sądowa, Różana, ppłk. Srogiego, Żeromskiego, Staszica, Prusa, Dygasińskiego, Dmowskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego na długości 170m), Wojska Polskiego (odcinek od ul. Stawowa do ul. Objazdowa), Reymonta, Nadole, Stawowa (północny odcinek za ul. Objazdowa), ¬ródlana.
- Wojska Polskiego, Objazdowa, Krótka, Stawowa (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Objazdowa), Królowej Jadwigi, Grunwaldzka, Skałki, Niwa, Mała, Łagiewnicka, Jagiellońska, Hołdu Pruskiego, Partyzantów, Widuchowska (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Objazdowa), Szydłowska.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-01-14
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Malinowe Hotele Sp. z o.o. ul. Leśna 7 28-131 Solec – Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę rowu trawiastego, przydrożnego drogi powiatowej Nr 0098T Solec-Zdrój – Wełnin, w km 0+757 strona lewa drogi, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 172 w msc. Solec - Zdrój, w związku z planowaną budową zjazdu publicznego z w/w drogi powiatowej na działkę nr 586/5 w miejscowości Solec – Zdrój gm. Solec – Zdrój Solec – Zdrój.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-01-12
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania Panu Pawłowi Wieczorkowi pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę rowu trawiastego, przydrożnego drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce, w km 10+662 strona prawa drogi, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1947 w miejscowości Pacanów, w związku z planowaną budową zjazdu indywidualnego z w/w drogi powiatowej na działkę nr 497 w miejscowości Pacanów gm. Pacanów.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2014-12-03
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania Panu Henrykowi Wesołowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną budową stawów rybnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr: 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 566,567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 w miejscowości Wola Bokrzycka gm. Gnojno.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:9289