Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

2018-06-21

Busko- Zdrój, dnia 19.06.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.4.2018

D E C Y Z J A

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m

            Uznać działki gruntu położone w Busko-Zdrój przy ul. Langiewicza, obręb  06,    oznaczone w ewidencji gruntów numerami  840/1, 840/2, 840/3 o łącznej powierzchni 0.1236 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Busko-Zdrój oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju,  a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i  Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-06-11

Znak: GKN.6641.1.35.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 159, obręb Podlesie, gm. Tuczępy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-06-07

Znak: GKN.6641.1.33.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek położonych w obrębie Wójcza i Wójeczka, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-06-07

Znak: GKN.6641.1.34.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek położonych w obrębie Mietel, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych

2018-06-07

Znak: GKN.6641.1.28.2018

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie na działkach położonych w obrębie Gnojno, gm. Gnojno.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych

2018-06-07

Znak: GKN.6641.1.30.2018

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie na działkach położonych w obrębie Wójeczka, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych

2018-06-07

Znak: GKN.6641.1.31.2018

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie na działkach położonych w obrębie Dobrowoda, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:31109