Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych

2018-08-21

Zawiadomienie o wyznaczneiu punktów granicznych określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 108/1, 109/1, obręb Siesławice, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - GKN.6810.4.7.2018

2018-08-20

Znak: GKN. 6810.4.7.2018                                              Busko- Zdrój, dn. 17.08.2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o za-gospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Kameduły gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 22/3, 83, 89/2, 159, 160 o łącznej pow. 0.2300 ha, za mienie gromadzkie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - GKN.6810.4.7.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Znak: GKN.6810.4.6.2018

2018-08-20

Znak: GKN. 6810.4.6.2018                                                   Busko- Zdrój, dn. 17.08.2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

   Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o za-gospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Las Winiarski gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji grun-tów numerami 60, 209/2, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 o  łącznej pow. 3.9426 ha, za mienie gromadzkie. 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Znak: GKN.6810.4.6.2018

Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

2018-07-26

Zawiadamiam o wydaniu decyzji przez Starostę Buskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości, dz. nr 208/3, obręb Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Obwieszczenie GKN.6853.1.7.2017 z dnia 17.07.2018 r.

2018-07-17

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.7.2017 z dnia 13.07.2018 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Owczary.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.7.2017 z dnia 17.07.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-07-16

Znak: GKN.6641.1.40.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 336 z działką 335 - obręb Oblekoń, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-07-11

Znak: GKN.6641.1.39.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1706 - obręb Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:31108