Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego

2016-05-04

Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój, pn. Betlejemskie Światło Pokoju !  [ PDF ]

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Królewskie Ponidzie

2016-04-28

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Królewskie Ponidzie, pn. Promocja aktywności fizycznej mieszkańców powiatu buskiego poprzez organizację rajdu rowerowego oraz turnieju w piłkę siatkową.  [ PDF ]

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2016

2016-01-01

Działając na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zm.

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie

realizacji prac przy zabytkach w roku 2016.

Wysokość planowanych środków finansowych

na dofinansowanie w/w prac w 2016 roku wynosi 20.000 zł.

 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, w terminie od 1 do 29 lutego 2016 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2016

Pismo do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

2016-01-15

Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski oraz jednostki oświatowe Powiatu Buskiego w 2015 roku

2015-12-21

Wykaz [ PDF ]

Wyniki konsultacji Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015–2020

2015-12-07

Przedmiotem konsultacji był Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015 – 2020. Konsultacje rozpoczęto 10 listopada i zakończona 30 listopada 2015 r. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju www.bip.powiat.busko.pl w zakładce Ogłoszenia, jak również w prasie regionalnej.

W wyżej wymienionym terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego planu.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2015-11-03

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju zaprasza partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w konsultacjach w sprawie projektu Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015 – 2020.

Opinie na temat projektu można zgłaszać osobiście do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej (pok. 1C) lub pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat.busko.pl w terminie od 10 do 30 listopada 2015 r. Projekt  w/w dokumentu dostępny jest na stronie https://bip.powiat.busko.pl/p,77,aktualnosci.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:30636