Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt c)

2019-12-20

Znak sprawy: AB.6743.1.35.2019

W dniu 18.12.2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko - Zdrój dokonało zgloszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siesławice, gm. Busko - Zdrój


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 09.01.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.5.2019 z dnia 19.12.2019 r.

2019-12-19

Busko – Zdrój, dn. 19.12.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.12.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie i przebudowie  ul. Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oraz odcinek II od km 0+000 do km 0+370,8, w Busku-Zdroju w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: linii elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, wodociągu i linii telekomunikacyjnej:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.5.2019 z dnia 19.12.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.34.2019

2019-12-11

Znak sprawy: AB.6743.1.34.2019

W dniu 09.12.2019 roku Gmina Busko-Zdrój, ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej 0082T w miejscowości Oleszki, polegającej na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznegow miejscowości Oleszki gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 24.01.2020 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2019-12-06

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1010T Kawczyce-Zbludowice ul. Leśna w miejscowości Zbludowice gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 20.12.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.33.2019

2019-12-05

Znak sprawy: AB.6743.1.33.2019

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Łagiewniki gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 20.12.2019 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.32.2019

2019-12-05

Znak sprawy: AB.6743.1.32.2019

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Korczyńskiej oraz ul. Owczarskiej polegajaca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejacowości Zbludowice gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie ronót bufdowlanych z dnia 20.12.2019 roku.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r.

2019-12-05

Busko – Zdrój, dn. 05.12.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.12.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.4.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, linii kablowych oświetlenia ulicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnej:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:41489