Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art.29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-12-20

Znak sprawy :AB.6743.1.30.2018

 

W dniu 17.12.2018r. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarżysko-Kamienna al.M.J.Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna dokonała zgloszenia robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z przebudową stacji transformatorowej ŁĘKA 1  w  msc  Łęka , Podraje  gm.Nowy Korczyn


Nie wniesiono sprzeciwu- potwierdzenie zgloszenia z dn.08.01.2019 rok

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-12-06

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2018

W dniu 28.11.2018 roku, Gmina Chmielnik dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej z 1 hydrantem naziemnym oraz studnią wodomierzową w m. Kostera, gm. Gnojno.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych w dniu 14.12.2018 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-12-05

Znaaksprawy: AB.6743.1.28.2018

W dniu 03.12.2018 roku, Gmina Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Smogorzów gmina Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 27.12.2018 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-12-04

Znak sprawy: AB.6743.1.27.2018

W dniu 03.12.2018 roku, PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Wierzbica, gm. Tuczępy.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych w dniu 27.12.2018 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-11-30

Znak sprawy: AB.6743.1.24.2018

W dniu 29.11.2018 roku Gmina Busko - Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrzno/kablowej ul. Stawowa Busko - Zdrój, gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych w dniu 21.12.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-11-30

Znak sprawy: AB.6743.1.25.2018

W dniu 29.11.2018 roku, Gmina Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych w dniu 21.12.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2018-11-30

Znak sprawy: AB.6743.1.26.2018

W dniu 29.11.2018 roku, Gmina Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 31432T w miejscowości Nowa Wieś gmina Busko-Zdrój.


 Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych w dniu 21.12.2018 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:37252