Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2015-11-30

Znak: AB.6743.1.21.2015

W dniu 26.11.2015r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej nN oraz przyłącza napowietrzno - kablowego nN wraz z zabudową złącza kablowo - pomiarowego w m. Brzezie i Kobylniki gm.Wiślica.

Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a)

2015-10-27

Znak:AB.6743.1.18.2015

W dniu 23.10.2015 roku, Państwo Mirella i Łukasz Jaroszowie dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce Nr 211 położonej w miejscowości Górnowola gm. Nowy Korczyn.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 23.11.2015 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

2015-10-26

AB.6743.1.19.2015

W dniu 23.10.2015 roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200mm oraz budowy sieci wodociągowej PE DN110mm w Busku-Zdroju przy ul. Zielonej i ul. Batalionów Chłopskich.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 23.11.2015 roku.

Zgłoszenie art. 29 ust. 1 pkt 19a

2015-10-26

Znak:AB.6743.1.20.2015

W dniu 23.10.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Elżbiecin gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 23.11.2015 roku.

Obwieszczenie (AB)

2015-10-20

Znak: AB.6740.15.3.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust.3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.10.2015r. wydałem decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.15.3.2015, w sprawie budowy drogi w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

  • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8: 4/7, 22/1, 22/6, 63/1, 63/6, 65/8, 66/7, 68/7, 69/4, 71/4,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 6, 63/8, 64/3, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 64/3, 65/5, 66/6, 68/6, 69/9, 70/1 (z podziału działki nr 70), 71/2, 71/3, działki na terenie miasta Buska Zdroju obręb 9 nr : 214, 550,
  • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 3/50, 6, 63/8, 64/2, 64/3, 65/1, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas rozebrania infrastruktury technicznej:działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 22/9 (z podziału działki nr 22/7), 23/1, 63/7, działki na terenie miasta Buska Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8: 22/8, 70/2, 72/1, 78/14.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (AB)

zgłoszenie z art.29 ust. 1 pkt 1a)

2015-10-09

W dniu 08.10.2015r. Pani Agnieszka Sztuk-Świątek i Pan Damian Świątek dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Solcu-Zdroju


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 20.11.2015r.

Zgloszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

2015-09-29

W dniu 25.09.2015r. PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko Kamienna dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia związanej z przyłączeniem budynku mieszkalnego w m.Gluzy Szlacheckie i Chotel Czerwony gm.Wiślica wraz z rozbiórką linii i słupów


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 29.09.2015r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:41488