Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.18.2019

2019-09-16

Znak sprawy: AB.6743.1.18.2019

W dniu 13.09.2019 roku Gmina Gnojno dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitanej - grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłczami, pompowniami sieciowymi oraz przyłaczami elektrycznymi do pompowni w miwjscowości Gnojno, Glinka gmina Gnojno.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2019-09-12

Znak sprawy: AB.6743.1.17.2019

W dniu 10.09.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowościach Kawęczyn, Brzostków, Ostrowce, gmina Nowy Korczyn.

Obwieszczenie AB.670.4.1.2019 z dnia 23.08.2019 r.

2019-08-23

Busko – Zdrój, dn. 23.08.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.1.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.670.4.1.2019 z dnia 23.08.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f)

2019-08-14

Znak sprawy: AB.6743.1.14.2019

W dniu 08.08.2019 rokuPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia <0,5MPa w miejscowości Nowa Wieś gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 30.08.2019 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

2019-08-07

Znak sprawy: AB.6743.1.12.2019

W dniu 05.08.2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia <0,5 MPa w m. Łagiewniki przy ul. Leszczynowej, gm. Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 27.08.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.13.2019

2019-08-07

Znak sprawy: AB.6743.1.13.2019

W dniu 06.08.2019 roku, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej ŁĘKA 3 w miejscowości Nowy Korczyn, Podzamcze, gmina Nowy Korczyn.

Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-08-02

Znak sprawy:AB.6743.1.11.2019

W dniu 01.08.2019r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgloszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 125 oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV w Zbludowicach, gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 23.08.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:38326