Przetarg nieograniczony: ZP.272.22.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2019

Opis przedmiotu zamówienia.

Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją EGiB dla 2 obrębów ewidencyjnych:

Zadanie

TERYT  jedn. ewid.

Nazwa jedn. ewid.

Nr Teryt i nazwa obrębu ewid.

1

260101_5

Busko-Zdrój – obszar wiejski

260101_5.0036 - Słabkowice

260101_5.0037 – Służów

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

 

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ] [ DOCX ]
 • SIWZ [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 [ DOC ] - Informacja o podwykonawcach
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
 • Załącznik nr 5 [ DOC ] - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 6 [ DOC ] - Wykaz osób
 • Załącznik nr 7 [ DOCX ] - Opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 8 [ DOCX ] - Wzór umowy

 • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]
 • Informacja o wynikach postępowania [ PDF]
  • Sprostowanie informacji o wynikach [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-12-12
Data publikacji:2019-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:363