Przetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2019

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje cztery jednostki ewidencyjne podzielone na dwa zadania, wyszczególnione w załączniku nr 1 do OPZ.

Zadanie 1 – Nowy Korczyn

a)   Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT,

b)   Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

Zadanie 2 - Pacanów

a)   Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT,

b)   Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

Szczegółowy OPZ określono w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załącznikach 01, 02, 03 do OPZ i załączniku nr 04 do OPZ jako wzór harmonogramu realizacji.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz oferty
  • Załącznik nr 1a [ DOC ] - Wykaz osób do punktacji
  • Załącznik nr 2 [ DOCX ] - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Wzór umowy - GESUT
  • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  • Załącznik nr 5 [ PDF ] - Instrukcja wypełniania  JEDZ
  • Załącznik nr 6 [ DOCX ] -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 7 [ DOCX] - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami
   • Załącznik do OPZ Nr 1 [ DOCX ]
   • Załącznik do OPZ Nr 2 [ DOCX ]
   • Załącznik do OPZ Nr 3 [ PDF ]
   • Załącznik do OPZ Nr 4 [ DOCX ]

 • Informacja dla Wykonawców nr 1 [ PDF ]
 • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]

 • Informacja o wynikach postępowania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-10-18
Data publikacji:2019-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1736

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-24 09:12:16Mateusz OlszewskiDodano: Informacja o wynikach postępowaniaPrzetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT
2019-11-21 11:47:43Mateusz OlszewskiDodano zbiorcze zestawienie ofertPrzetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT
2019-10-31 14:35:24Mateusz OlszewskiDodano informację dla Wykonawców nr 1Przetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT