Obwieszczenie GKN.6853.1.8.2019 z dnia 11.09.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2019

Busko-Zdrój, dn. 11.09.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.8.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

S T A R O S T A   B U S K I

zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.8.2019 z dnia 10.09.2019 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczaworyż (obręb 39), gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 743 o pow. 0,06 ha, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju, zezwolenia na wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tj. kanału sanitarnego ø200mm i rurociągu tłocznego ø110mm oraz o wydaniu decyzji znak: GKN.6853.1.8a.2019 z dnia 11.09.2019 r. o niezwłocznym zajęciu w/w nieruchomości i nadaniu niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 730 do 1530. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 13 lub 41 370 50 62.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-09-11
Data publikacji:2019-09-11
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:38