Przetarg nieograniczony: ZP.272.16.2019 - Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2019

Przedmiotem zamówienia

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych wyprodukowanych w roku 2019, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych dwóch samochodów  osobowych dla  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie

3.1.2 Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

3.1.3  Przeznaczenie pojazd.

Pojazdy przeznaczone są do przewozu osób niepełnosprawnych.

3.1.4 Warunki eksploatacji.

Pojazd musi  być przystosowany do:

1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

2)  jazdy po drogach twardych i gruntowych,

3) przechowywania na wolnym powietrzu,

4) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 [ DOCX ] - Wzór umowy
 • Załącznik nr 2 [ DOCX ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia
 • Załącznik nr 5 [ DOC ] - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 6 [ DOCX ] - Opis przedmiotu zamówienia

 • Informacja z otwarcia ofert [ PDF]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ PDF]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-08-29
Data publikacji:2019-08-29
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:314