Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2019

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO. dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

 

Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:

 • Gminy Busko-Zdrój
 • Gminy Nowy Korczyn
 • Gminy Pacanów
 • Gminy Solec Zdrój
 • Gminy Stopnica
 • Gminy Tuczępy

jak również z ich jednostkami organizacyjnymi ora jednostkami wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ.


Do pobrania:

 • SIWZ [ PDF ]
 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • Identyfikator postępowania [ ODT ]
 • Załącznik nr 1 [ DOCX ] – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
 • Załącznik nr 1.1 [ XLSX ] - Zużycie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego;
 • Załącznik nr 2 [ DOCX ] – Formularz ofertowy;
 • Załącznik nr 3 [ XLSX ] -  Formularz cenowy;
 • Załącznik nr 4 [ PDF ] [ XML ] – Oświadczenie złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 • Załącznik nr 5 [ DOCX ] - Istotne postanowienia Umowy
 • Załącznik nr 5.1 [ DOCX ] - Pełnomocnictwo     
 • Załącznik nr 6 [ DOC ] – Oświadczenie o przynależności do grupu taryfowej
 • Załącznik nr 7 [ DOC ] – Wykaz dostaw
 • Załącznik nr 8 [ DOC ] – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia
 • Załącznik nr 9 [ DOCX ] – Informacja o podwykonawstwie

 • Odpowiedzi na zapytania Wykonawców nr 1 [ DOCX ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-07-26
Data publikacji:2019-07-26
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:125

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-08-08 13:42:09Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na zapytania Wykonawców nr 1Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO
2019-07-26 12:17:28Mateusz OlszewskiDodano identyfikator postępowaniaPrzetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO