Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

ZARZĄD POWIATU  
W BUSKU-ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688)

Z  A  P  R  A  S  Z  A

przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawicieli podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności leczniczej - do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 16 lipca 2019 roku (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju). 

Wypełniony druk należy:
przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko – Zdrój

 

UWAGA:

Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jerzy Kolarz


Do pobrania:

  • Informacja z  załącznikami [ ODT ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-07-11
Data publikacji:2019-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:44