Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2019

Przedmiotem zamówienia są Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku administracyjno-oświatowego o łącznik przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju  działka Nr 22/1, 22/3 oraz roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych".


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • Klauzula informacyjna [ DOC ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty [ DOC ]
 • Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach [ DOC ]
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ DOC ] - nieaktualny
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia [ DOC ]
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy [ DOCX ]
 • Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych [ DOC ]
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar [ PDF ]
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa [ ZIP ]
 • Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo [ DOC ]

 • Przedmiar - roboty w zakresie instalacji elektrycznych [ PDF ]

 • - uzupełnienie do załącznika nr 9 przedmiar - w związku z zamieszczeniem osobnego przedmiaru "roboty w zakresie instalacji elektrycznych" , zastępuje on pozycję nr 42 [ PDF ]

 • - uzupełnienie do załącznika nr 10 dokumentacja o Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót [ PDF ]


 • Informacja z otwarcia ofert [ PDF ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystenijszej oferty [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-06-12
Data publikacji:2019-06-12
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:280

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-04 10:25:38Mateusz OlszewskiDodano zawiadomienie o wyborze najkorzystenijszej ofertyPrzetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3
2019-06-27 11:05:57Piotr CiraDodano: Informacja z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3
2019-06-21 08:45:50Piotr CiraPoprawiono załącznik nr 5Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3
2019-06-17 13:58:12Piotr CiraDodano: uzupełnienie do załącznika nr 9 i 10Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3
2019-06-14 15:28:53Mateusz OlszewskiDodano przedmiar robót w zakresie instalacji elektrycznych Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3