Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy) na działki 73/32 i 73/33 zgodnie  z postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój , znak: BUŚ.6724.16.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Projektowana działka nr 73/33 jest zabudowana, zainwestowana i po wydzieleniu zostanie przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej powiatu natomiast projektowana działka 73/32 także zabudowana zostanie zagospodarowana wspólnie z działką nr 73/10

Działka nr 73/11stanowi własność Powiatu Buskiego na podstawie KW KI1B/00067344/7.

Granice wydzielonych działek należy zastabilizować trwale.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami

Do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
  • Załącznik nr 1 - Wzór oferty [ DOC ]
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych [ DOC ]
  • Załącznik nr 3 - Projekt umowy [ DOC ]

  • Zawiadomienie o wyniku postępowania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-06-05
Data publikacji:2019-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Adela Szymańska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:158

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-06-14 15:25:56Mateusz OlszewskiDodano zawiadomienie o wyniku postępowaniaZapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)