Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2019 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB(...)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2019

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Do pobrania:


 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty [ DOC ]
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ DOCX ]
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy [ DOCX ]
 • Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja wypełniania  JEDZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami [ DOCX]
  • Załącznik nr 7.1 [ DOCX ]
  • Załącznik nr 7.2 [ DOCX ]
  • Załącznik nr 7.3 [ PDF ]
  • Załącznik nr 7.4
   • Załącznik 7.4.a [ PDF ]
   • Załącznik 7.4.b [ PDF ]
   • Załącznik 7.4.c [ PDF ]
   • Załącznik 7.4.d [ PDF ]
  • Załącznik nr 7.5 [ DOCX ]

 • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]
 • Informacja o wynikach na zadanie 4 oraz Unieważnienie zadań 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-05-22
Data publikacji:2019-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:514