Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

21 lutego 2019

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  • kultury,

  • kultury fizycznej i turystyki,

  • ochrony i promocji zdrowia,

  • edukacji ekologicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 04 marca 2019 roku.

 

 

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

  • Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 
    ul. Mickiewicza 15 
    28-100 Busko – Zdrój

 

UWAGA:

Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.


Do pobrania:

  • Druk zgłoszenia [ PDF ] [ ODT ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-02-21
Data publikacji:2019-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:167