Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

  • Uchwała Nr 48/2019 [ pdf ]
  • Wzór oferty [ doc ], [ rtf ], [ pdf ]
  • Wzór sprawozdania [ doc ], [ rtf ], [ pdf ]