Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2019

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 

Zadanie

TERYT

jedn. ewid.

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nr Teryt i nazwa obrębu ewidencyjnego

1

260101_5

Busko-Zdrój – obszar wiejski

260101_5.0001 - Baranów

260101_5.0010 - Gadawa

2

260102_2

Gnojno

260102_2.0001 - Balice

3

260108_4

Wiślica – miasto

260108_4.0001 - Wiślica

4

260107_2

Tuczępy

260107_2.0014 - Tuczępy

 

Szczegółowy OPZ dla części I określono w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załącznikach 01, 02, 03, 04 do OPZ i załączniku nr 05 do OPZ jako wzór harmonogramu realizacji.

 


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 [ DOCX ] - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Wzór umowy
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Załącznik nr 5 [ PDF ] - Instrukcja wypełniania  JEDZ
 • Załącznik nr 6 [ DOCX ] - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik nr 7 [ DOCX] - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami
  • Załącznik nr 1 do OPZ [ DOCX ]
  • Załącznik nr 2 do OPZ [ DOCX ]
  • Załącznik nr 3 do OPZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 4a do OPZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 4b do OPZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 4c do OPZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 4d do OPZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 5 do OPZ [ DOCX ]

 • Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-01-11
Data publikacji:2019-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:749

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-03-15 14:08:45Mateusz OlszewskiDodano informację o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków