Informacja Starosty Buskiego GKN.6810.4.52.2016 z dnia 04.12.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2018

Busko-Zdrój, dnia 04.12.2018 r.

Znak:GKN.6810.4.52.2016                                     

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO 

   Działając na podstawie art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Buski informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego znak:GKN.6810.4.52.2016 z dnia 24.10.2018 r., o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ostrów, oznaczonej numerami działek 536/1 i 539/1 o łącznej pow. 25.46 ha, położonymi w miejscowości Ostrów gm. Wiślica oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wyznaczam do dnia 30 grudnia  2019 r.  termin składania wniosków  przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie, o których mowa w art. 6a ustawy tj. osoby fizyczne, które posiadają gospodarstwo rolne  i nieprzerwalnie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Ostrów.

Wniosek, o którym mowa powinien zawierać:

- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,

-  imię i nazwisko osoby fizycznej uprawnionej do udziału we wspólnocie, o których mowa w art. 6a,

-  nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego, o którym mowa w art. 6a,

- wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:

- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej m.in.  o faktycznym korzystaniu ze wspólnoty.

 


  • Pełna treść informacji [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2018-12-05
Data publikacji:2018-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Jasonek
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:104