Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2018

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Z A P R A S Z A

- przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 160).
      
Organizacje lub podmioty zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o zgłoszenie swoich przedstawicieli poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym  druku w terminie: do godziny 15:30 dnia 04 maja 2018 roku.

Wypełniony druk zgłoszenia należy złożyć na Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju lub przesłać na adres:

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko – Zdrój

UWAGA ! :

Przy uwzględnianiu zgłoszeń decyduje data ich wpływu do urzędu. Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej (art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ). Ponadto do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika. 


Do pobrania:

  • Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Druk zgłoszenia [ PDF ] [ DOC ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2018-04-16
Data publikacji:2018-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:173