Wniosek o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia w dziedzinie Kultury Fizycznej

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

 1. Druk wniosku o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury Fizycznej należy pobrać w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
  (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
 2. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby lub podmiotu nominowanego do nagrody.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych:
  • Od osoby do 16 roku życia [ DOCX ]
  • Od osoby po 16 roku życia [ DOCX ]
  • Od osoby trzeciej [ DOCX ]
 4. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie przyznania nagrody/wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 5 ust. 8 uchwały Nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.