Wniosek o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia w dziedzinie Kultury Fizycznej

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D
tel. 0-41-378-30-51, 52 wew. 243

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

  1. Druk wniosku o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury Fizycznej należy pobrać w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
    (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
  2. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby lub podmiotu nominowanego do nagrody.
  3. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie przyznania nagrody/wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 5 ust. 8 uchwały Nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.