Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków o udzielenie dotacji
na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2018

Działając na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zm.

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie
realizacji prac przy zabytkach w roku 2018

Wysokość planowanych środków finansowych
na dofinansowanie w/w prac w 2018 r. wynosi 50.000 zł.

Wnioski należy składać
w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15,
w terminie od 2 lutego do 2 marca 2018 r.

 

Uwagi formalne:

I. Wniosek o udzielenie dotacji:

1)   składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z kompletem załączników,

2)   musi być opieczętowany i podpisany,

3)   wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN,

4)   formularz wniosku i załączniki należy spiąć w/g kolejności stron.

 

II. Procedurę oceny i zatwierdzania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w 2018 r. określa Uchwała Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zm.

 

III. Wzór wniosku i sprawozdania z realizacji zadania oraz powołana wyżej uchwała Rady Powiatu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego,  a także na stronie www Powiatu Buskiego pod adresem:

     http://www.bip.powiat.busko.pl/p,86,ochrona-zabytkow

 

Do pobrania:


  • Ogłoszenie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data utworzenia:2018-02-02
Data publikacji:2018-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Gawor
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:452