Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2017

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych znajdujących się w dwukondygnacyjnym budynku „ Domu Nauczyciela”, usytuowanym na działce nr 137/2 o powierzchni 0,1794 ha, położonej w obrębie Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn:

a) lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 46,00 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 14,41 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6041/24312 części wspólnych budynku i działki,

b) lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, spiżarnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 47,66 m2, z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 13,34 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6100/24312 części wspólnych budynku i działki.


 

Uchwała Nr 835/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Buskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 6 ust. 4 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVIII/286/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego, Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych znajdujących się w dwukondygnacyjnym budynku „ Domu Nauczyciela”, usytuowanym na działce nr 137/2 o powierzchni 0,1794 ha, położonej w obrębie Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn:

a) lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 46,00 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 14,41 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6041/24312 części wspólnych budynku i działki,

b) lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, spiżarnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 47,66 m2, z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 13,34 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6100/24312 części wspólnych budynku i działki.

§ 2. 

W drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w lokali mieszkalnych obniża się o 25% ich cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.

§ 2. 

1. Ogłoszenie o drugim przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Regulamin drugiego przetargu oraz wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie  uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz


Do pobrania

  • Uchwała z załącznikami [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2017-11-24
Data publikacji:2017-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Jasonek
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:576