Branżowe Szkoły I Stopnia Specjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl 
http://www.sosw.tbu.pl/


zawody:

 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • krawiec
 • elektromechanik
 • ślusarz


nauczane języki obce:

 • język angielski

---------------------------------------------------------------------------------------

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w  Broninie

Bronina 59
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 882-118-311
tel. / fax: (41) 378-68-58
e-mail: bronina@tlen.pl lub sosw@sosw-bronina.edu.pl
http://www.sosw-bronina.edu.pl/

Ośrodek zapewnia bezpłatne zakwaterowanie uczniów.


zawody:

 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • cukiernik
 • kucharz
 • ślusarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • murarz - tynkarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

nauczane języki obce:

 • język angielski