Branżowe Szkoły I Stopnia Specjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl 
http://www.sosw.tbu.pl/


zawody:
mechanik – monter maszyn i urządzeń
krawiec
elektromechanik
ślusarz


nauczane języki obce:
język angielski

---------------------------------------------------------------------------------------

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w  Broninie

Bronina 59
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 882-118-311
tel. / fax: (41) 378-68-58
e-mail: bronina@tlen.pl lub sosw@sosw-bronina.edu.pl
http://www.sosw-bronina.edu.pl/


zawody:
piekarz
mechanik pojazdów samochodowych
cukiernik
kucharz
ślusarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
mechanik - monter maszyn i urządzeń
murarz - tynkarz
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

nauczane języki obce:
język angielski