Terroryzm i bioterroryzm

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2009
Terroryzm jest metodą działania polegającą na stosowaniu przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy (terroryzm indywidualny) lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne, koszary (terroryzm zbiorowy).
Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług  takich jak: elektryczność, dostawa wody, komunikacja miejska, telekomunikacja, opieka medyczna.
       
Możesz przygotować się na atak terrorystyczny, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych.
       
1. Zwracaj uwagę na nietypowe zachowania innych ludzi. Np, ktoś idący w długim płaszczu podczas upału może pod nim ukrywać ładunek wybuchowy, a osoby porozumiewające się za pomocą dziwnych znaków mogą dawać sygnał do ataku.
2. Nie przechodź obojętnie obok toreb i walizek pozostawionych bez opieki w miejscach publicznych. Powiadom o nich Policję, ale ich nie dotykaj.
3. Zadzwoń na policję, gdy zauważysz, że ktoś fotografuje duże obiekty.
4. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków, nie otwieraj i nie przenoś paczek niewiadomego pochodzenia.
5. Jeżeli zauważysz, że w twojej okolicy zamieszkał ktoś obcy budzący podejrzenia, skontaktuj się z dzielnicowym, zrób to dyskretnie, bez wzbudzania podejrzeń.
6. Powiadom ochronę, jeśli w garażu budynku w którym pracujesz lub mieszkasz, zauważysz obce samochody. Szczególną uwagę zwróć na ciężarówki pozostawione bez opieki przez dłuższy czas.
       
Bądź czujnym i zorientowanym w tym co dzieje się w twoim otoczeniu – podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych.
       
Zapamiętaj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne – przed wystąpieniem zagrożenia pomyśl, którędy można by ewakuować się  w pośpiechu z budynku lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe.
       
Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia – zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.
       
W czasie podróży podejmuj wszelkie możliwe środki ostrożności -  zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub nietypowe zachowania ludzi. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki.
       
Zagrożenia biologiczne i chemiczne:
1. Większość zagrożeń o charakterze biologicznym i chemicznym może się zdarzyć gdy nastąpi uwolnienie do środowiska niebezpiecznych ilości substancji toksycznych. Możesz być narażony (narażona) na działanie tych substancji poprzez:
- wdychanie ich;
- spożywanie skażonego jedzenia, wody lub lekarstw;
- dotykanie lub wchodzenie
2.  W czasie wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym lub biologicznym władze wydadzą Ci odpowiednie instrukcje;
- możesz zostać poproszony o ewakuowanie się;
- udanie się na wyżej położony obszar;
- pozostanie w mieszkaniu lub udanie się w wyznaczone miejsce.
3. Jeżeli znajdujesz się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i nie zdasz sobie sprawy z istniejącego niebezpieczeństwa, kiedy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach lub zdezorientowanych to:
- natychmiast poinformuj służby medyczne;
- opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej.
       
Zasady postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.
       
1. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
- brak nadawcy;
- brak adresu nadawcy:
- przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się ;
należy:
- nie otwierać tej przesyłki;
- umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie należy zamknąć;
- worek ten należ umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć, zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą;
- paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu;
- powiadomić  Policję (tel. 997, komórka 112)lub Straż Pożarną (tel.998);
 Służby te podejmą  wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki. W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:
- możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna);
- całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem;
- dokładnie umyć ręce;
- zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić
- ponownie umyć ręce.
- bezzwłocznie powiadomić Policję (tel. 997, komórka 112) lub Straż Pożarną (tel 998) i stosować się do ich wskazówek
- po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.

TABELA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2009-03-16
Data publikacji:2009-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1684