Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2010

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich
ul. Kazimierza Wielkiego 23a
28-130 Stopnica Tel./fax. 041 3779401
zsp_stopnica@neostrada.pl
www.zsp.stopnica.pl

w likwidacji

 

Status prawny

 • Publiczna Szkoła Ponadgimnazjalna
 • Organ prowadzący: Powiat Buski
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

 

Przedmiot działania i kompetencje:

 • Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnic

 

Szkoły wchodzące w skład zespołu:

 • Liceum Ogólnokształcące - Klasa realizująca innowację pedagogiczną "Bezpieczeństwo Publiczne”
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:sprzedawca, kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz- tynkarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik, cukiernik, blacharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec, rolnik

Organy szkoły

 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski

 

Tryb działania:

 • Podstawa prawna funkcjonowania:
  Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zm.
  Uchwała nr 214/2001 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 29.08.2001r – Akt Założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
 • Wykaz regulaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy:
  Regulamin Pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy
  Regulamin Wynagradzania i Premiowania Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych w Stopnicy
  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy
 • Wykaz instrukcji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy:
  Instrukcja kancelaryjna. Instrukcja inwentaryzacyjna.
  Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów.
  Klasyfikacja budżetowa. Plan kont.

 Sekretariat
   Księga korespondencyjna – rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej.
   Rejestr kancelaryjny
   Ewidencja znaczków pocztowych
   Rejestr druków ścisłego zarachowania.
   Rejestr faktur
   Rejestr wydanych delegacji.
   Księgi uczniów
   Arkusze ocen.
   Protokoły egzaminów maturalnych.
   Rejestr wydanych świadectw
   Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
   Rejestr wypadków (uczniów i pracowników)
   Rejestr wydanych zaświadczeń
   Rejestr zarządzeń dyrektora
   Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
   Rejestr zatrudnionych nauczycieli
   Rejestr zatrudnionych pracowników
   Ewidencja wyjść w godzinach pracy.
   Ewidencja akt osobowych
   Ewidencja czasu pracy
   Ewidencja urlopów
   Ewidencja wydanej odzieży ochronnej i roboczej
   Rejestr zwolnień lekarskich
   Księgi inwentarzowe
   Szkoła prowadzi podręczne archiwum na własne potrzeby.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
czynny w godz. od 700 do 1500

Gabinet Pedagoga
poniedziałek godz.   800 -1400
wtorek          godz. 1000 -1500
środa           godz. 1000 -1500
czwartek       godz.   700 -1200

Godziny pracy biblioteki:
od poniedziałku do piątku 730 -1030

Realizowane programy:
Szkoła realizuje programy nauczanie zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r. poz. 204).

Zamówienia publiczne:
W obecnej chwili nie jest prowadzone żadne postępowanie w zakresie zamówień publicznych

Nabór pracowników
Od 2007r nie zatrudniono osób na wolnym stanowisku urzędniczym

Majątek
Majątek trwały (działki, budynki) - Właściciel majątku: Urząd Gminy w Stopnicy
Majątek ruchomy (wartość ogólna) - 556 387,03 PLN

Przebieg i efekty kontroli
2012 [ PDF ] Realizacje zaleceń pokontrolnych: wszystkie zalecenia pokontrolne zostały usunięte w terminie.
2013 [ PDF ]
2014 [ PDF ]


Statut
Cele wychowawcze i zadania szkoły
Regulamin Samorządu Uczniowskiego [ PDF ]
Regulamin Rekrutacji 2015/2016 [ PDF ]
Regulamin Rady Rodziców [ PDF ]
Wewnątrzszkolny system oceniania [ PDF ]

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
Data utworzenia:2010-06-09
Data publikacji:2010-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Kustra
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2102

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-09-09 09:42:00Mateusz OlszewskiDodano informacjęo procesie likwidacjiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy