Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006
ADRES
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
ul. Pałacowa 4
28-131 Solec-Zdrój

KONTAKT
tel. 41 377 70 45, 41 3777530
fax: 41 377 70 45 w. 26, 41 377 75 46
ePUAP: /DPSZborow4/SkrytkaESP

DYREKTOR
Jolanta Kałucka
 

NIP- 655-11-90-318

Regon 000294119

Przedmiot działalności: Opieka socjalna wraz z zakwaterowaniem

Organizacja Regulamin organizacyjny

Informacje uzupełniające – Dom ma charakter stacjonarny, dysponuje 65 miejscami, przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Status prawny lub forma prawna – Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Struktura własnościowa – Własność samorządowa

Domem kieruje dyrektor – Jolanta Kałucka, tel. 41 3777542
Dyrektor określa zadania dla komórek organizacyjnych Domu, zabezpiecza sprawne funkcjonowanie poszczególnych komórek i nadzoruje bieżące wykonanie należących do nich zadań.
Zastępca Dyrektora ds. admin.-gospodarczych – Janusz Malara, tel. 41 3777531
- kieruje działem gospodarczym i obsługi technicznej, współdziała z dyrektorem, z działem księgowości i kierownikiem zespołu pielęgniarek w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.
Główny Księgowy – Anita Bartos, tel. 41 3777541
- prowadzi całość spraw finansowo-księgowych, zajmuje się sporządzaniem, przyjmowaniem i kontrolą dokumentów zapewniając właściwy przebieg operacji gospodarczych i sporządzaniem sprawozdawczości. Kieruje pracą działu księgowości.
Kierownik zespołu pielęgniarek – Aneta Kaczmarczyk-Bomba, Tel. 41 3777045
- Kierownik zespołu pielęgniarek jest odpowiedzialny za zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki i należyte utrzymanie pomieszczeń przez nich zajmowanych. Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pielęgnacji i opieki nad mieszkańcami. Koordynuje działania w zespołach opiekuńczo-terapeutycznych.

Majątek trwały będący w dyspozycji jednostki (wartość inwentarzowa): 6 548 619,69 zł.
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 531 067,96 zł.

Przyjmowanie mieszkańców - na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.

Prowadzone rejestry, ewidencje: rejestr pracowników, rejestr mieszkańców, książka raportów pielęgniarskich, rejestr leków odurzających i psychotropowych, historia choroby mieszkańca – pozycje te wyłącza się z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

W sprawie skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w poniedziałki i piątki w godz.12°°-15°°.
Prowadzona jest książka skarg i zażaleń.

W 2006 roku zakończyły się prace przy budowie nowego Domu o powierzchni użytkowej 3.364,4m2, a od stycznia 2007 roku podopieczni zamieszkali już w budynku o wysokim standardzie
W nowo powstałym pawilonie znajduje się sześć segmentów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. W każdym segmencie o powierzchni około 165 m2 znajdują się cztery pokoje dwuosobowe, pomieszczenia wspólnego pobytu, dwie łazienki ( w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ) i aneks kuchenny.

Ponadto w domu znajduje się: świetlica, kaplica, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, gabinet doraźnej pomocy medycznej, pralnia, kuchnia z zapleczem. Do dyspozycji jest pokój gościnny dla potrzeb rodzin i znajomych odwiedzających naszych mieszkańców.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych. Celem tych wyjazdów, oprócz podniesienia sprawności fizycznej, jest integracja ze społeczeństwem.
Prowadzimy wielokierunkową terapię zajęciową: zajęcia plastyczne, choreoterapię, małe formy teatralne, muzykoterapie, kuchnie terapeutyczną, zajęcia sportowe.

Ważną formą pracy z osobami upośledzonymi i psychicznie chorymi jest działalność artystyczna. Pod okiem instruktora terapii przygotowują spektakle i przedstawienia, które prezentują na regionalnych imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej.

Zatrudniamy lekarza rodzinnego, psychiatrę, psychologa oraz fachowy personel wyspecjalizowany w dziedzinie pielęgnacji i fizjoterapii, który troszczy się o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców.
Zapewniamy:
• całodobową opiekę pielęgniarską,
• kompleksową rehabilitację,
• zajęcia terapeutyczne,
• domowe wyżywienie, w tym dietetyczne,
• opiekę duszpasterską i wiele innych.

Obecnie Dom zatrudnia 48 pracowników

Regulamin organizacyjny

UCHWAŁA NR IX/88/2015 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. [ PDF ]

 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Malara
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:3709

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-18 18:16:11Piotr CiraZmieniono dyrektora jednostkiDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2018-04-13 11:45:37Mateusz OlszewskiDodano adres skrytki ESPDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2018-02-08 15:12:34Mariusz WalęzakZmiana adresuDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2015-09-10 18:34:28Mariusz Walęzakdodanie Uchwały Nr 168/2015 Zarządu Powiatu w Busku-ZdrojuDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2015-09-09 20:42:07Piotr Ciradodanie Uchwały Nr IX/88/2015 Rady Powiatu w Busku-ZdrojuDom Pomocy Społecznej w Zborowie