Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2015
Podaje się do publicznej wiadomości informację że:
sprawa wydania Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie istniejącego rowu odwadniającego w rejonie ul. Gaik w Busku-Zdroju oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO.6341.36.2012 z dnia 27.02.2013 r., nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.

  

  • Ogłoszenie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydzia? Rolnictwa, Le?nictwa i Ochrony ?rodowiska
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1246