Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół Nr 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2020 r.  [ PDF ]

17 lutego 2020
Czytaj więcej o: Protokół Nr 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 60/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 60/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2020 r.  [ PDF ]

17 lutego 2020
Czytaj więcej o: Protokół Nr 60/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Szkoły policealne specjalne

Szkoła Policealna Specjalna Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

(dla młodzieży)

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail:  sekretariat@sosw.busko.pl  
www.sosw.busko.pl

 

 

zawody:

 • technik administracji
 • technik BHP
 • asystent osoby niepełnosprawnej

 

nauczane języki obce:

 • język angielski
22 lutego 2010
Czytaj więcej o: Szkoły policealne specjalne

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Część I Zamówienia:

 • Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenia autocasco,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenia Assistance.
3 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

6 lutego 2020
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Przetarg nieograniczony: ZP.272.23.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (...)

Opis przedmiotu zamówienia.
    
Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500.

7 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.23.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (...)

Wyniki analizy statystycznej.

 Wyniki analizy statystycznej, w zakresie:
 • średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,
 • liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r. Poz. 627 ze zmianami), Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych na terenie powiatu.

Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji przekazywanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Dane obejmują liczbę wszystkich podejść do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

5 grudnia 2013
Czytaj więcej o: Wyniki analizy statystycznej.