Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac sytuacyjno - urządzeniowych i opracowanie dokumentacji zmiany projektu scalenia gruntów wsi Zaborze gm. Stopnica w części dotyczącej działek oznaczonych przed scaleniem nr 60, 103, 356, 598.
16 lutego 2007
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

14 lutego 2007
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

Starosta Buski ogłasza otwarty konkurs ofert(Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

PLIK PDF - OGŁOSZENIE
12 lutego 2007
Czytaj więcej o: Starosta Buski ogłasza otwarty konkurs ofert(Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ( Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie mapy sytuacyjno - własnościowej i wykazu zmian gruntowych do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczących działek oznaczonych nr: 255, 257/1, 258, 259, 260 położonych we wsi Dobrów gm. Tuczępy.

  

8 lutego 2007
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ( Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wskazanie i zastabilizowanie na gruncie w sposób trwały granicy między działkami położonymi w WoliBokrzyckiej gm. Gnojno oznaczonymi w ewidencji gruntów nr 23/2 (własność Skarbu Państwa - w zarządzie Lasów Państwowych) i nr 22 (własność osoby fizycznej).

  

8 lutego 2007
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

2 lutego 2007
Czytaj więcej o: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

Przebieg kontroli 2006

Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2006 r. w zakresie nadzoru i kontroli:

1.Sprawował systematyczny nadzór nad pracą jednostek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.
2.Nadzorował i korygował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno – administracyjnej podległych jednostek.
3.Zrealizował kontrole przewidzianych Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 15 bezpośrednich kontroli w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:
 1)przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2006/2007,
 2)organizacyjnego przygotowania do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 3)przygotowania bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, pod wzgl.-dem zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.Zrealizowano kontrole przewidziane Planem kontroli w szkołach niepublicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazywanych przez Powiat Buski organom prowadzącym te szkoły. Łącznie przeprowadzono 8 bezpośrednich kontroli.

25 stycznia 2007
Czytaj więcej o: Przebieg kontroli 2006