Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2019 - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej

         Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane wznoszenia obiektów i zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, Bronina 59, o połączony funkcjonalnie budynek 2-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Do wykonania są następujące elementy

 • Ławy, stopy i ściany  fundamentowe.
 • Mury zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy.
 • Konstrukcja stropodachu i pokrycie dachu.
 • Klatki schodowe i szyby windowe.
 • Posadzki.
 • Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Roboty  ocieplające.
 • Izolacja przeciwwilgociowa.
 • Instalacje i wykończenie wewnętrzne.
 • Instalacje i wykończenie zewnętrzne.      
 • Roboty zewnętrzne
 • Zbiornik p.poż na wodę zewnętrzny, otwarty.

 

               Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków PFRON do dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz budżetu państwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku finansowania z powyższych źródeł.

 

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2019 - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2019 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB(...)

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2019 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB(...)

Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

 • X Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 8 sierpnia 2019 r. [ materiał video ]
 • IX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 28 czerwca 2019 r. [ materiał video ]
 • VIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 31 maja 2019 r. [ materiał video ]
 • VII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 10 maja 2019 r. [ materiał video ]
 • VI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 29 marca 2019 r. [ materiał video ]
 • V Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 28 lutego 2019 r. [ materiał video ]
 • IV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 25 stycznia 2019 r. [ materiał video ]  
 • IIISesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 31 grudnia 2018 r. [ materiał video ]
 • IISesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 14 grudnia 2018 r. [ materiał video ]
 • I Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 20 listopada 2018 r. [ materiał video ]
26 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO. dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

 

26 lipca 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Busku-Zdroju

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Busku-Zdroju jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach kombatantów.

W skład Rady wchodzą:

 1. Włodzimierz Budziński
 2. Stanisław Bysiecki
 3. Ewa Dobrowolska
 4. Stanisław Dufaj
 5. Jan Majcher
 6. Władysław Nowak
 7. Bolesław Niedziela
 8. Zofia Rogowska
 9. Władysław Schabowski
 10. Zdzisław Szydłowski

Członkowie Powiatowej Rady powoływani są na czas nieokreślony i pełnią swoje funkcje społecznie.

20 listopada 2015
Czytaj więcej o: Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Busku-Zdroju

Petycja mieszkańców Ponidzia i Powiśla

Petycja mieszkańców Ponidzia i Powiśla dotycząca podjęcia stanowczych działań zmierzających do przywrócenia kursowania busów i autobusów firmy MARKPOL na linii Mielec - Kraków przez miejscowości Powiśla leżące przy drodze powiatowej Rataje Słupskie - Grotniki Wielkie.


Do pobrania:

 • Petycja [ PDF ]
 • Odpowiedź na petycję [ PDF ]
31 lipca 2019
Czytaj więcej o: Petycja mieszkańców Ponidzia i Powiśla

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.13.2019

Znak sprawy: AB.6743.1.13.2019

W dniu 06.08.2019 roku, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej ŁĘKA 3 w miejscowości Nowy Korczyn, Podzamcze, gmina Nowy Korczyn.

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.13.2019