Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.10.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.10.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój", na działkach położonych w miejscowości Kostki Małe, gmina Busko-Zdrój.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.10.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.12.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.12.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój", na działkach położonych przy ulicy Słonecznej w Busku -Zdroju.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.12.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.11.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.11.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój", na działce położonej przy ul. C.K. Norwida w Busku-Zdroju.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.11.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a) znak sprawy: AB.6743.1.16.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko-Zdrój, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój" na działkach w miejscowości Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a) znak sprawy: AB.6743.1.16.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak sprawy: AB.6743.1.2.2020

W dniu 27.01.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu mniejszym bądź rónym 0,5 MPa w miejscowości Mikułowice, gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwo - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 18.02.2020 rok

31 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak sprawy: AB.6743.1.2.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

GKN.6641.1.11.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działki nr 578 z działkami 576 i 579, obręb Chotelek, gm. Busko-Zdrój.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.29.2019 z dnia 18.02.2020 r.

 Busko-Zdrój, dnia 18.02.2020

Znak: GKN.6853.1.29.2019

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Piasek Mały, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 139 o pow. 0.4200 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie działającego przez pełnomocnika Pana Artura Wielocha zezwolenia na przeprowadzenie elektroenergetycznej linii ziemno-kablowej średniego napięcia.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.29.2019 z dnia 18.02.2020 r.